Μάιος 2017

Μάιος 2017 | Παρουσίαση του βιβλίου «Το Ημερολόγιο του Σούλεμπουργκ - 1716»

Αύγουστος 2016

Αύγουστος 2016 | Kύκλος εκδηλώσεων «Η Κέρκυρα θυμάται.....»

Μάιος 2016

Μάιος 2016 | Kύκλος εκδηλώσεων «Η Κέρκυρα θυμάται.....»