Σωματείο Φίλοι του Ιδρύματος “Μνήμη Albert Cohen” Κέρκυρας

Μέλη του Σωματείου

Albert Cohen

(1895-1981)
Ο Κερκυραίος,
συγγραφέας, διπλωμάτης
και ανθρωπιστής

Ιδρυτικά μέλη & Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσφατες Ανακοινώσεις