1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1 | 2 | 3 | 4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

2016 - 7 Φεβρουαρίου Guilford

2016 7 Φεβρουαρίου Guilford
2016 7 Φεβρουαρίου Guilford
2016 7 Φεβρουαρίου Guilford
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016 - Παρουσίαση επετειακού λευκώμα
Albert Cohen
2016, τριακόσια χρόνια από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς. 25 Ιουλίου 2016 -Προβολή της ταινίας μικρού μήκους : "1716- Κέρκυρα, ο προμαχώνας της Ευρώπης"
Albert Cohen
2016, τριακόσια χρόνια από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς. 25 Ιουλίου 2016 -Προβολή της ταινίας μικρού μήκους : "1716- Κέρκυρα, ο προμαχώνας της Ευρώπης"
Albert Cohen
2016, τριακόσια χρόνια από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς. 25 Ιουλίου 2016 -Προβολή της ταινίας μικρού μήκους : "1716- Κέρκυρα, ο προμαχώνας της Ευρώπης"
Albert Cohen
2016, τριακόσια χρόνια από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς. 25 Ιουλίου 2016 -Προβολή της ταινίας μικρού μήκους : "1716- Κέρκυρα, ο προμαχώνας της Ευρώπης"
Albert Cohen
2016, τριακόσια χρόνια από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς. 25 Ιουλίου 2016 -Προβολή της ταινίας μικρού μήκους : "1716- Κέρκυρα, ο προμαχώνας της Ευρώπης"
Albert Cohen
2016, τριακόσια χρόνια από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς. 25 Ιουλίου 2016 -Προβολή της ταινίας μικρού μήκους : "1716- Κέρκυρα, ο προμαχώνας της Ευρώπης"
Albert Cohen
2016 - Εκδηλώσεις 11 και 12 Αυγούστου
Albert Cohen
2016 - Εκδηλώσεις 11 και 12 Αυγούστου
Albert Cohen
2016 - Εκδηλώσεις 11 και 12 Αυγούστου
Albert Cohen
2016 - Εκδηλώσεις 11 και 12 Αυγούστου
Albert Cohen
2016 - Εκδηλώσεις 11 και 12 Αυγούστου

2017 - Παρουσίαση της μετάφρασης του Ημερολογίου του Στρατάρχη Σούλενμπουργκ

2017 - Παρουσίαση της μετάφρασης του Ημερολογίου του Στρατάρχη Σούλενμπουργκ
2017 - Παρουσίαση της μετάφρασης του Ημερολογίου του Στρατάρχη Σούλενμπουργκ

Chers amis et amies et admirateurs du Corfiote Albert Cohen.

Notre association « Amis de la Fondation Mémoire Albert Cohen », a été créée en 2011 à Corfou. Elle compte 24 membres fondateurs, mais tous ceux qui défendent les idées et la personnalité d’Albert Cohen, en Grèce ou à l’étranger, peuvent devenir membres.

Notre but est de montrer, particulièrement à Corfou sa ville natale qu’il évoque très souvent dans son oeuvre littéraire, que les idées et l’œuvre de cet humaniste, diplomate et écrivain de grand talent, sont toujours d’actualité.

La formation de notre association est le résultat du grand intérêt qu’ont suscité les idées d’Albert Cohen, lors de la conférence internationale organisée par la Mairie de Corfou en mai 2010, en présence de nombreuses personnalités du monde entier :

« Albert Cohen : retour aux Sources ».

Notre association organise des manifestations qui ont pour but de mettre en avant des évènements historiques ou des personnalités qui ont joué un grand rôle sur la scène internationale, ayant un rapport direct ou indirect avec Corfou ;

 

 En particulier, l’association veut promouvoir :

 » L’organisation de manifestations culturelles qui exposent les idées et les valeurs d’Albert Cohen

 » Le renforcement de l’état de droit »

 » Le combat contre le mépris, le racisme et la xénophobie

 » La collaboration avec les autorités pour redéfinir la place des réfugiés et des apatrides

 » La diffusion de son oeuvre littéraire, particulièrement auprès des jeunes

 » Encourager toute initiative pour réhabiliter la maison natale d’Albert Cohen à Corfou, qui fut bombardée en 1943 et resta depuis à l’état de ruine,  et y fonder un centre d’études « Albert Cohen »

 » La création d’un prix littéraire Albert Cohen