Δεκέμβριος 2020: Κύκλος εκδηλώσεων «Η Κέρκυρα θυμάται.....»

Ένα αφιέρωμα στις δυναμικές, εξαγωγικές βιομηχανίες/βιοτεχνίες της Κέρκυρας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.

August 2019: «Corfu remembers...»

Sisi, the Corfu years

June 2019: «Corfu remembers...»

1994 - 2019 European Union Corfu Summit, 25 years later

4 December 2018: Gerasimos Markoras, With Deep Respect

Tuesday 4.12.2018 at 7:30 p.m. Main speech: "Reading Markoras Again"Vassilios Letsios, Ass. Professor,...

September 2017: «Corfu remembers...»

Within the circle of events under the general title "Corfu remembers..." and in commemoration of the 60 years...

July 2017: Corfu Music Days - The Marriage of Figaro

THE GARSINGTON OPERA“One of England’s Finest Companies”Alvarez Young Singers in a Special Adaptation of Mozart’s THE...