28 και 29 Σεπτεμβρίου 2013: J. G. Eynard, ο φιλέλληνας

Εκδήλωση για τον φιλέλληνα Jean-Gabriel Eynard, ευεργέτη της χώρας μας και φίλο του Κερκυραίου, πρώτου Κυβερνήτη,...

14 Απριλίου 2013: Fridtjof Nansen, 1861-1930

Εκδήλωση για τον Fridjof Nansen, ενός εκ των θεμελιωτών της Κοινωνίας των Εθνών, ο οποίος υποστήριξε την Κέρκυρα κατά...