Εκδήλωση για τον Fridjof Nansen, ενός εκ των θεμελιωτών της Κοινωνίας των Εθνών, ο οποίος υποστήριξε την Κέρκυρα κατά τα επεισόδια του 1923, με την ενεργό συμμετοχή της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλάδα.

fridtjof nansen