Εκδήλωση εις τη μνήμη του Albert Cohen στο Παρίσι, Ιανουάριος 2015.
Πρόσκληση (FR)
Φωτογραφίες από την εκδήλωση: