Οκτώβριος 2022: Κύκλος εκδηλώσεων «Η Κέρκυρα θυμάται.....»

Κέρκυρα, Σταυροδρόμι Προσφύγων

Οκτώβριος 2022: Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Κέρκυρας (19ος - 20ός αι.)

Εγκαίνια έκθεσης