Αφιέρωμα στα 60 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, με την παρουσία, ως κεντρικού ομιλητή, του κ. Jimmy Jamar, διευθυντή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο.