Κέρκυρα, Σταυροδρόμι προσφύγωνΜε την παρούσα έκδοση του κύκλου εκδηλώσεων «Η Κέρκυρα θυμάται…», ο Σύλλογος Albert Cohen Κέρκυρα έρχεται να συμπληρώσει τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης του 1922 με μια γενικότερη αναφορά στις προσφυγικές ροές προς στην Κέρκυρα, παρουσιάζοντας μιαν αναδρομή στο ιστορικό των ανά τους αιώνες παρόμοιων περιπτώσεων που υποδέχθηκε το νησί μας.

Η αναφορά στην τραγικότητα παρόμοιων φαινομένων εντάσσεται ειδικότερα στους σκοπούς του Συλλόγου, δεδομένης της φιλοσοφίας και των συναφών θετικών ενεργειών του κατ’ εξοχήν ανθρωπιστή Albert Cohen, ως υψηλόβαθμου στελέχους των Ηνωμένων Εθνών.

Θα πρέπει βεβαίως να έχουμε κατά νου την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των όρων «πρόσφυγας» και «μετανάστης», επειδή συχνά συμβαίνει να συγχέονται οι δύο διακριτές περιπτώσεις.

Θεωρούμε ότι η τελευταία, καίρια διάκριση, η οποία και εμάς απασχόλησε στην επιλογή της ύλης της έκδοσης, καλύπτεται με απόλυτη σαφήνεια στην αρχή του άρθρου του Καθηγητή Σωτήρη Λίβα για την Εβραϊκή κοινότητα στην Κέρκυρα. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, όπως και όλους τους συγγραφείς των περιεχομένων στην έκδοση άρθρων, για την πρόθυμη και πολύτιμη προσφορά τους της ύλης αυτού του τεύχους.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι έγινε εκ μέρους μας προσπάθεια να αποκτήσουμε τεκμήρια ή κείμενα και για τυχόν άλλες περιπτώσεις προσφυγικών ροών προς το νησί μας, για τις οποίες είτε δεν βρήκαμε έγκυρα στοιχεία, είτε σχετικά αιτήματά μας έμειναν αναπάντητα. Ευχόμαστε αρμόδιοι ιστορικοί ερευνητές ή κάτοχοι στοιχείων να αναλάβουν να συμπληρώσουν αυτό το κενό στην πληροφόρηση των Κερκυραίων και άλλων ενδιαφερομένων για την ιστορία της Κέρκυρας ως αποδέκτη προσφυγικών ροών.

Όπως πάντα συμβαίνει με τις εκδόσεις του Συλλόγου και παρά τα πλήρως τεκμηριωμένα κείμενα των συγγραφέων, η παρούσα έκδοση δεν διεκδικεί ιδιότητα επιστημονικού συγγράμματος. Πρόθεση και ευχή μας είναι να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω επιστημονική έρευνα, που θα φωτίσει άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της κερκυραϊκής ιστορίας. Σκοπός της έκδοσης, όπως εξάλλου χαρακτηριστικά εκφράζεται στον γενικό τίτλο «Η Κέρκυρα θυμάται…», είναι κυρίως η διέγερση της μνήμης, αλλά και η ευαισθητοποίηση της Κερκυραϊκής και όχι μόνον κοινωνίας στο πανανθρώπινο πρόβλημα της προσφυγιάς.

* Τα περιεχόμενα των άρθρων εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, ιδίως ως προς την προσφυγική ιδιότητα των αναφερομένων στα κείμενα ομάδων που κατέφυγαν κατά καιρούς στην Κέρκυρα.

Ξεφυλλίστε μερικές σελίδες από το βιβλίο: